Αυτά που βλέπουμ' ενώ ξύπνιοι παραβλέπουμε, τυφλοί, άφωνοι ακούσαμε για να τα ξαναπούμε εκεί που δεν τα λέγαμε. Κι εσύ δες τι θα δούμε.

TOP
error: Content is protected