Απ' όλα όσα βλέπουμ' ενώ ξύπνιοι παραβλέπουμε, τυφλοί, άφωνοι ακούγαμε δυο, ώσπου μας ξαναπούμε εκεί που δε μας λέγαμε. Σε Γη τους δείτε ζούμε.

And what did she as Earth proclaim?
For a boy who saw a play. Christmas Day - running act. For its impact on his heart. For that catalyst as mine. For his breath in our pact.

TOP
error: Content is protected